13 juni 2017

Algemenevoorwaarden

Onze algemenevoorwaarden

1 De contractant gaat de cursus aan voor het gehele pakket en zal deze ook binnen de daarvoor bestemde termijn betalen volgens afspraak. Eventuele benodigde extra lessen zullen a contant aan de instructeur worden voldaan.

2 Afspraken van rijlessen kunnen alleen geannuleerd worden als daar minstens twee werkdagen vooraf gegaan zijn, anders zullen deze als gereden worden beschouwd.

3 De leerling gaat de overeenkomst aan voor het gehele pakket en bij een tussentijds beeindigen van de leerling zal er geen restitutie van les en/of examengelden meer plaatsvinden.

4 Wanneer een leerling langer dan drie maanden geen lessen volgt zonder opgaaf van reden verloopt het rijlespakket, er zal dan ook geen restitutie van les en/of examengelden meer plaatsvinden.

5 De rijschool mag de leerling tijdens zijn opleiding op non-actief zetten waneer er sprake is van het niet behalen van het theoriecertificaat; dit ter bescherming van de leerling tegen hogere kosten de autorijlessen zullen weer hervat worden waneer het theoriecertificaat is behaald.

6 Wanneer een leerling de lessen uit het pakket gereden heeft en er meerdere lessen nodig zijn, dan zullen deze lessen berekend worden aan de hand van de op dat moment geldende losse lesprijzen.

7 De leerling zal de gehele rijopleiding uitsluitend bij de rijschool volgen, welke d.m.v. deze overeenkomst is besloten, bij niet naleving van deze, zal en kan er geen sprake meer zijn van deze overeenkomst en zal deze dan ook als beeindigd worden beschouwd.

8 Alle rijlessen worden bijgehouden in het lesboekje van de leerling en tevens zullen de afspraken hierin vermeld worden.

9 De rijschool zal de examenaanvraag niet langer dan nodig ophouden, als de daarvoor benodigde bescheiden aanwezig zijn (d.w.z. binnen 14 dagen bij het CBR).

10 Praktijkexamens kunnen en zullen alleen worden aangevraagd door de leerling nadat de leerling de gehele benodigde rijprocedure bij ons heeft gevolgd en alle betalingen zoals is overeengekomen voldaan zijn en dan alleen met goedkeuring van hun instructeur/instructrice. Bij een eventueel geschil kan er een tussentijdse toets bij het CBR plaatsvinden, op kosten van de leerling.

Deze tussentijdse toets bij het CBR kan ook op verzoek van de leerling plaatsvinden. Door het afleggen van deze toets worden de kansen voor de praktijk verhoogd.

Bij klachten of ontevredenheid, dan verzoeken wij U vriendelijk dit direct te melden bij de rijschool.

Tot slot wensen wij u een goede en leuke rijopleiding toe.

Autorijschool Wessels 038-3759990